Dijous, 15 Març 2018 18:29

No cal un circ mediàtic al voltant de la mort del nen Gabriel

8tv 1

La major part dels assassinats es cometen entre persones del mateix entorn, els assassinats serials de persones desconegudes amb les que no hi ha cap vincle o relació son molt pocs. La opinió pública a través dels mitjans i com es tractada la noticia sovint relaciona assassinat amb persones que pateixen trastorn mental. Es un intent per fer comprensible i explicable el que es inexplicable. Es difícil transmetre la idea de que un trastorn mental es una condició que suposa poc risc de violència i per tant d’assassinats, s’estima que només un 4% dels assassinats son comesos per persones amb malaltia mental, davant un 96% que no la pateixen . Cada vegada que es dona associació entre assassinat i malaltia mental està demostrat que creix la visió negativa envers els trastorns mentals, s’estigmatitza més.

Elements comuns en assassinats ( no necessàriament psicòpates o sociòpates)

1.Hi ha una visió de l’altre com a obstacle , com causant d’un perjudici, significa una amenaça, en el cas de Gabriel el nen no l’accepta, els pares tenen bona relació i contacte, ella pot veure el nen com el nexe que continua unint a la seva parella amb la seva ex-dona i la no acceptació del nen de la parella del pare pot ser viscut per ella com una amenaça a la continuïtat de la relació, la fantasia o por que la seva parella retorni amb la ex, veu amenaçat el seu status de parella actual com a única ( no soc la única en la vida d’ell). Una vida futura que es pot veure amenaçada per una vida anterior i uns lligams anteriors.

2.Necessari que vagi acompanyat de trets de personalitat psicopàtica . La major part d’assassinats es cometen per persones del entorn de la víctima, tot i que el contacte o vincle sigui circumstancial, això comporta que l’agressor pot distanciar-se emocionalment de la víctima, presenta fredor/ amoralitat, dificultats de empatitzar o sentir compassió, només veu el seu objectiu e interès ( sentir-se amenaçada). No experimenta culpa, la fantasia de destrucció de l’obstacle passa a l’acte, davant algun detonant o rebuigi. La moral no funciona com a fre de l’acte

3.Hi ha un naixement progressiu de l’agressivitat envers l’altre , no es una cosa que sorgeixi de cop sinó que es va fraguant al llarg del temps, això es indicatiu de persones amb baixa tolerància a frustració, dificultat en manegar conflictes o gestionar obstacles en les relacions interpersonals, denota baixa habilitats socials i assertivitat, la solució al problema passa per destruir allò que impossibilita els seus plans

Cerca

Hemeroteca

amnistia

Contacte

ANDRÉS CUARTERO BARBANOJ
PSICOLOGIA CLÍNICA
Carrer d'Anselm Clavé, 28
08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona

icon telf+34 936 528 332

icon mailandres@andrescuartero.cat