Crisi en la parella o en el matrimoni

Formalitzar una relació amorosa porta el seu temps, els canvis en la societat també exerceixen una influència significativa sobre el moment d'establir un compromís de futur (relació estable o matrimoni).

Les raons per formalitzar un matrimoni han canviat considerablement en el transcórrer dels anys, de ser una transacció entre famílies (dots) per a la supervivència o millorar el benestar de la família, en altres moments era necessària l'aprovació dels pares, fins arribar a la societat moderna on, aparentment l'establiment d'un compromís és una elecció lliure.

A través del matrimoni la societat ha regulat un cert ordre social, ha regulat el comportament sexual i l'educació dels fills i ha establert un sistema econòmic basat en la unitat familiar. El casar-se tampoc implica tenir una intenció de tenir fills. En la mesura que la nostra societat ha anat passant d'una economia agrària a una economia industrial i tecnológca, la dona s'ha incorporat al món del treball, de manera que la significació de la família com es percebia abans s'ha anat perdent rellevància. D'aquí les enormes dificultats que comporta avui dia formalitzar un compromís i tenir descendència, la famosa "conciliació de vida professional i vida familiar", que no suposi una càrrega estrictament per a la dona i que tots dos, home i dona estiguin en plenes condicions d'igualtat .

Per què es casa avui dia la gent?

 • Perquè toca, fent referència l'edat, o després de molts anys de festeig
 • L'amor
 • La recerca de companyia i satisfacció de necessitats compartides
 • La satisfacció d'expectatives prèvies (estar enamorat porta a casar-se)
 • L'amor, que abasta tot un seguit de sentiments positius referits cap a l'altra persona i recíprocs, entre aquests sentiments es troba l'afecte, la protecció, la comunicació, la seguretat, la passió, la intimitat i també el sofriment
 • La gent també es casa buscant companyia, fugint de la solitud, la convivència atorga seguretat i confiança en que la nostra parella estarà sempre aquí, ens acceptarà amb les nostres virtuts i també amb la nostra misèries.


Finalment les expectatives, que porta cada un dels membres al compromís, expectatives de tot tipus unes més encertades potser una majoria desencertades. La idea o expectativa que l'amor ho pot tot i és el camí que conduirà a la felicitat permanent (ingenuïtat o és que potser ens han enganyat, o potser és que ¿Ens autoenganyem?). Hi ha una expectativa generalitzada sobre que el matrimoni va a resoldre absolutament totes les necessitats personals, psicològiques de la persona. Possiblement aquestes expectatives idealitzades estiguin a la base de les confrontacions, conflictes, desencís, que es produeixen en les parelles.Algunes idees o expectatives que sustenten l'ideal romàntic de l'amor:

 • L'amor és un estat emocional espontani, que provoca una activació fisiològica (hi ha química, feeling, ..) absorció intensa, confusió de sentiments i un desig aclaparador d'estar amb l'altra persona.
 • L'amor sorgeix a primera vista (enamorament sobtat)
 • L'amor és cec (la persona no perceibe més que els aspectes positius, aquells que no coneix els omple en termes positius, ..)
 • L'amor ho pot tot, cap obstacle, problema, conflicte o adversitat s'ha d'interposar en l'amor
 • Només hi ha un amor veritable, només hi ha una persona especial per a cada un de nosaltres, el problema és trobar (la mitjana taronja)
 • L'amor és sinònim de passió i enteniment sexual
 • L'amor implica plaer i sofriment


És cert que el començament de l'amor, "l'enamorament" sol tenir tendència a ser sobtat (encara que no sempre) i altament excitant, la situació d'atracció, novetat generen altes dosis de motivació i excitació, que provocarà també un estat d'excitació física  (" papallones a l'estómac, acceleració del cor quan estem en presència de l'altra persona, etc ..")  La persona en aquesta situació té un escàs control i es deixa portar per aquest remolí emocional, que tindrà una durada breu en el temps. Moltes persones solen descriure com que l'enamorament desapareix i roman l'amor. De tota manera hi ha qui encara pensa i tenen expectatives que han de romandre eneamoradas tota la vida, que si ja no sents aquest remolí emocional, encara que sigui en menor intensitat, llavors és perquè seu matrimoni no funciona i dóna pas a la separació en alguns casos.

És ben cert que l'amor és una gran base perquè la relació funcioni de manera satisfactòria, però podríem dir que és necessari però no suficient. Aprendre a construir una relació comporta molts altres aspectes i habilitats d'un treball en comú (compartir), entre moltes altres se m'ocorren les següents:


 • aprendre a identificar necessitats, pròpies i de l'altre,
 • arribar a acords i negociar,
 • treballar per millorar la comunicació,
 • practicar i desenvolupar la presa de decisions per a aspectes que competeixen tant a un dels membres com a la pròpia relació,
 • aprendre a superar adversitats i èpoques dures,
 • conciliar les relacions amb la família de tots dos,
 • compartir principis i filosofia en l'educació dels fills,
 • acomodar els temps d'oci, tant individual com en parella, a nivell social com familiar,
 • desenvolupar i compartir tasques domèstiques i totes aquelles que van impregnades d'un sentit de "obligació",
 • introduir motivació i canvi o dit d'una altra manera desenvolupar la capacitat de sorprendre l'altre, com a font permanent d'alimentar l'admiració i el desig de compartir i estar amb l'altre, etc ...
 • Alimentar i conrear les relacions afectives i sexuals


Tots aquests aspectes són abordats en una terpia de parella, quan tots dos membres estan disposats a superar les desavinences o crisi que es presenten en la majoria de relacions. De vegades la millor opció serà fer front a una separació, ... les coses igual que comencen, també acaben, en aquesta situació també una terpaia de parella pot ser d'utilitat per ajudar en la separació

 El principi i el final de les coses

Igual que moltes activitats i situacions de la nostra vida tenen un principi i un final, la pròpia vida sense anar més lluny, el matrimoni o la parella poden tenir un principi i un final. De vegades el final d'una relació no comporten a la separació o divorci, la relació ja està liquidada però costa prendre la decisió de finalitzar la convivència.


El matrimoni monògam tradicional ja no és l'única alternativa a triar: Convivència total sense matrimoni, aparellament d'homosexuals, lesbianes, matrimoni grupal o comunal, constitució de nous nuclis familiars de persones separades amb fills, l'estil de vida d'un solter sexualment actiu, .... fa que el matrimoni sigui una opció entre moltes altres més atractives per a la persona

El mateix concpeto de matrimoni tradicional, on cada un tenia assignades unes funcions: l'home l'autoritat i el suport econòmic i la dona el manteniment de la casa i l'educació dels fills. Avui aquestes tasques o rols són assumides en funció de les característiques particulars de cada relació i no del sexe de referència.

la conseqüència més evident d'aquests canvis és que si les necessitats i objectius d'un membre de la parella estan insatisfets en la relació de parella o matrimoni, un es pot qüestionar la permanència en la relació, en la que rep menys del que aporta.

En la majoria de relacions actuals dos membres solen treballar, a manera d'anècdota o acudit avui bé podríem substituir la frase d'unió matrimonial catòlica que deia ,..." units en sant matrimoni ,.... fins que la mort us separi, ... " per una frase de nou encuny; ... "fins que la hipoteca us separi". El treball de tots dos fora de casa fa que es bolqui una ingent energia (en temps i dedicació) a l'activitat professional, cada un pel seu costat, podent arribar a generar objectius contraposats ja que cadascú treballa pel seu desenvolupament individual. El temps de convivència es limita, s'escurça, les preocupacions i fonts d'estrès extern augmenten, de manera que no és infreqüent que amb el pas del temps sense un esforç de conciliació, les parelles es distanciïn física i emocionalment de manera recíproca.

Tot i que el divorci ha tingut sempre una connotació negativa, com a senyal de FRACÀS, i s'ha estigmatitzat la figura de "separat / a", avui dia podem entendre el divorci com una solució raonable a una situació pcoo raonable. Una oportunitat per seguir avançant i reconduir la vida cap a metes i benestar del que avui no gaudim.

 

ENLLAÇ A DOCUMENTS DE CONSULTA

Amor, enamorament i dependencia emocional

Contacte

ANDRÉS CUARTERO BARBANOJ
PSICOLOGIA CLÍNICA
Carrer d'Anselm Clavé, 28
08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona

icon telf+34 936 528 332

icon mailandres@andrescuartero.cat