Trastorns adictius

Els trastorns addictius s'han de considerar com una malaltia. És una síndrome constituït per un conjunts de signes i símptomes característics.

Les addiccions poden ser de caràcter químic (addicció a substàncies) o conductual (Internet, videojocs, compres ,..), sense que això faci una diferència important en el quadre bàsic simptomàtic que anomenem addicció.

Aquests símptomes es poden presentar tots junts o de manera selectiva i amb dstinta intensitat en un moment donat, així com poden variar al llarg del temps i amb l'avanç de la malaltia addictiva. Entre els símptomes podem trobar:

  • Pèrdua de control de l'ús, caracteritzada per episodis d'ús compulsiu que porten a la inversió de temps i energia importants en la conducta addictiva, de manera que cada vegada més l'addicte funciona amb més dificultat en la seva vida en general.
  • Dany o deteriorament progressiu de la qualitat de vida de la persona a causa de les conseqüències negatives de la pràctica de la conducta addictiva. Aquest detorioro es dóna en totes les àrees de la vida de l'addicte i es produeix de manera progressiva, a través de les diferents etapes de la malaltia addictiva.
  • Ús continuat la qual cosa es manifesta com la pràctica continuada de la conducta addictiva, malgrat el dany personal i familiar involucrat com a conseqüència de la addicció.
  • Negació o autoengany de les conseqüències que la addicció tenen en la seva vida.
  • La Memòria eufòrica és un procés de memòria selectiva mitjançant el qual, de manera automàtica, aflora un record de l'eufòria associada amb episodis d'ús en el passat. No es recorden el sofriment o les conseqüències negatives. Per aquesta raó la memòria eufòrica és un factor important en les recaigudes i en facilitar l'autoengany característic de la addicció.
  • El Pensament Addictiu se li denomina al conjunt de distorsions del pensament pròpies de la adiccion, a més de la negació i l'autoengany.
  • La Conducta de Cerca és un conjunts de conductes apreses durant el procés addictiu que de manera subconscient acosten l'addicte amb la substància o amb la conducta del seu adiccion, així com a les persones, llocs o situacions relacionades amb la seva addicció. Aquesta conducta és evident per als que observen l'addicte, però no així parell l'addicte qui no s'adona del risc.
  • Els Desitjos Automàtics són disparats per les situacions, els llocs i les persones relacionades amb l'ús, de manera que evoquen memòries eufòriques associades a desitjos d'usar que s'acompanyen d'ansietat i idees repetides d'ús. Aquests desitjos es sguen presentant per mesos encara després que l'addicte aquest en abstinència i en recuperació.
  • Obsessió o preocupació excessiva pel que fa a les situacions d'ús i relacionades amb l'ús ja sigui consum de substàncies psicotròpiques o pràctiques de conductes. Això porta a invertir una energia mental desproporcionada en el procés d'addicció que resta a les activitats vitals importants de l'addicte.
  • Congelació Emocional producte dels canvis bioquímics en el cervell ia més de les distorsions psico-emocionals del procés addictiu. Dificultat per identificar, manejar i interpretar els sentiments, així com una actitud d'intolerància a algunes emocions, buscant l'ús com una forma de anestsia emocional.

Contacte

ANDRÉS CUARTERO BARBANOJ
PSICOLOGIA CLÍNICA
Carrer d'Anselm Clavé, 28
08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona

icon telf+34 936 528 332

icon mailandres@andrescuartero.cat