Dimecres, 08 Febrer 2017 18:42

DONALD TRUMP PERFIL D'UN EXTREMISTA

 

Sembla que els personatges construïts als platós de TV quan mes cridaners mes captan la atenció i potser aconsegueixen fascinació i atracció per un gruix important de població, potser en la mateixa mesura que generen repulsió per un altre part important de ciutadans.

El fenomen TRUMP no es pot explicar només per factors individuals o psicològics, que son els aspectes en els que em centraré, encara que hi conflueixen factors polítics, socials, econòmics, culturals, mediàtics, etc.  El cert es que aquests aspectes individuals son els que estan generant mes atenció dins i fora d'EEUU, donat el caire totalment diferent a allò que estem acostumats en els líders polítics. El seu estil, comportament i actituds resultant xocants i transgressores, sobretot pel que fa posar en qüestió valors que s'han anant construint al llargs d'aquests darrers 50 anys   en la esfera de les societats avançades. Valors que tenen a veure amb el desenvolupament sostenible, l'humanisme on estan posats en valor el rescat de les normes morals, la ètica, la llibertat, la democràcia i els drets humans

No es pot entendre el fenomen TRUMP sense fer referència a factors mediàtics, TV i sobretot el nou paper a l'àmbit digital dins la comunicació política. Programes de baix gust que promouen estils grollers que esdevenen  atractius per amplies capes de població,   el desenvolupament de noves eines de propaganda i fidelització 2.0, com la construcció de la imatge i el discurs del candidat mitjançant les pàgines web i les xarxes socials, que permeten una comunicació més directa i ràpida amb el ciutadà.  El consum basat en les audiències en aquests programes de un gust baix  on la manca de respecte, els crits, ficar-se amb els demés, agredir-se, envair els espais d'intimitat, donar curs a actituds masclistes, racistes, misògines, xenòfobes, prepotents, arrogants etc.  es la norma, ...es l'espai on neix es forma i aprèn D. TRUMP, una persona més mediàtica que política. Aquest medi es el que li ha permès una plataforma idònia per satisfer les seves necessitats psicològiques de narcisisme, admiració, poder, una vegada que la necessitat d'admiració obtinguda pels diners ja resulta insuficient ..

DONALD TRUMP ES UN EXTREMISTA

Els extrems, sempre son més clars (blanc-negre), o l'un o l'altre, sense els matisos de gris ; es per això que resulta més fàcil identificar aquests perfils de personalitat extrema.

Què entenem per extremista?   Quan parlem d'extremisme un terme que va mes lligat a la violència, segons l'expert en violència extrema ARIE W. KRUGLANSKI,  parlem d'aquella persona que té una desviació deliberada, intencional, de les normes generals de conducta en una determinada situació.  Per exemple fent un paral·lelisme amb els plantejaments de Arie  els individus radicalitzats, els yihadistes,  on hi ha una necessitat dominant " ser herois", "sentir-se importants" quan hi ha la oportunitat de que aquesta necessitat sigui satisfeta,( sent reclutat, identificant-se amb el grup) la conducta de l'extremista s'allibera de restriccions i de la influència que les altres necessitats poden exercir sobre aquesta. Per exemple, la necessitat de seguretat, de compassió, empatia envers els demés, son necessitats importants per les persones, per la convivència pacífica, encara que vulguis experimentar la fama, els 10 minuts de gloria de sentir-te important, ser algú,  les altres necessitats t'impediran actuar de manera arriscada. Quan la necessitat de seguretat i altres necessitats com els vincles amb la família, està dominada per la de sentir-se un heroi, pot conduir a comportaments insegurs i perillosos, pots acabar convertint-te en terrorista. Si ets sents marginat, humiliat en la teva persona o creences, si necessitats significar-te, ser algú, sentir-te important, la narrativa dels extremistes violents llavors pot arribar a omplir aquest buit en la dinàmica psicològica dels terroristes.

Les necessitats en l'esser humà expressen una tensió constant entre carència i potència. D'una banda comprometen, motiven i mobilitzen (potencialitat) per realitzar coses. Si entenem així les necessitats -com carència i potencialitat- resulta impropi parlar de necessitats que es "satisfan" i, després, deixen d'existir com a tals. Per contra, la presència de les necessitats constitueixen un procés dialèctic, un moviment incessant:  "viure les necessitats i realitzar-les de manera contínua i renovada". Es el que podem observar en la trajectòria de Trump, aquest constant moviment cap endavant , per satisfer les seves ànsies de riquesa, de poder i en última instancia de sentir-se important i ser admirat per el seu èxit. Això en la societat americana funciona com a model. Nomes cal mirar la seva trajectòria en el mon dels negocis, ha fet de tot, ha canviat de partit polític en diverses vegades, ha anat i ha tornat, fins que ha trobat les condicions propicies, que amb la transformació en vots d'una majoria  silenciosa de gent instal·lada en el malestar; l'han convertit en president dels EEUU.

Es aquí en aquest desequilibri motivacional subjacent de les necessitats personals, que trobem la base dels trets de personalitat de persones extremistes. Quin es el comportament que selecciona la persona per satisfer aquest motiu dominant? Sovint son els objectius contraris , allò que es contrari a les normes acceptades per una societat, son els comportaments que resulten mes atractius, perquè proporcionen a l'extremista d'una banda AUTOAFIRMACIÓ i per altre destaquen el COMPROMIS . 

En el cas de DT els comportaments seleccionats tenen a veure amb necessitats com l'ànsia de poder, ser admirat, l'èxit, la riquesa,  ser millor que ningú, aquests components o satisfactors els podem trobar en la recerca constant de que ha fet al llarg de la seva biografia ; papers de cameo en 12 pel·lícules i 14 series de TV, programes propis de baixa estopa en TV  com "Trumped", "The aprenttice", algun dels quals han estat seguits per milions de norteamericans, llibres de com triomfar en el mon de les oportunitats amb mes d'1 milió de còpies venudes, innumerables negocis que l'han convertit en multimilionari. Es diu que a Europa era un desconegut però als EEUU tothom sabia qui era DT. 

DT   quan es veu desafiat o confrontat, quan no aconsegueix el que vol, ( frustració)  es destructiu, per superar obstacles no dubte en ferir a tercers, humiliar-los , no tria el camí del diàleg o intentar arribar a acords, senzillament agredeix;  humilia, agredeix verbalment, confronta de manera agressiva a tots els que s'interposen en el seu camí ( impedeixen i/o obstaculitzen els seus motius). Aquest perfil es correspon amb persones d'un narcisisme extrem, que només saben mirar cap a si mateixos ( encara que necessiten dels demés) i son despreciatius envers els demés.

Es un narcisista agressiu, amb idees de grandesa, megalòman,  amb una creença forta de que ell es important, i té el poder, abans el poder que dona la riquesa, ara el poder polític aconseguit democràticament amb els vots de milions d'americans , per tant ara te el dret i el poder de canviar la vida dels demés, i es el que està fent o intentant fer. 

La culpa de tots els mals, la responsabilitat del que succeeix de negatiu a EEUU , radica en  els altres, EUROPA que s'ha aprofitat dels EEUU, les minories i els immigrants que son assassins, drogoaddictes i delinqüents, son els que treuen el treball als americans, provoquen inseguretat. Fa servir la manipulació, amb la seva narrativa nacionalista,  apel·lant a les grans passions i amb idees fàcils d'entendre i típiques dels ultranacionalistes de dreta, fent servir la por ( característica essencial) dels extremistes: 

"estem envaïts per altres poblacions, immigrants,...cal reagrupar-se, defensar-se, aixecar murs,.."

" Tornar a fer gran a América"

El que resulta fascinant, per no dir incomprensible, es com els comportaments de DT en una societat americana imbuïda per una salvatge repressió moral de tall comunitari que censura tot allò que escapa als comportaments convencionals o morals, en el moment que s'aconsegueix el somni americà, la riquesa, l'èxit, llavors té IMPUNITAT de reprovació moral, se li permet tot, sortir-se de les regles, ser egocèntric ( es el que s'espera del que triomfa) sortir-se de les convencions o regulacions socials, puc provocar, humiliar, mentir, desmentir,....PUC FER EL QUE VULGUI que no serà reprovat, i no tan sols no serà reprovat sinó que fins i tot serà admirat.

Un fanàtic que convida a l'enfrontament i la desestabilització, per satisfer les seves necessitats d'ego, de reafirmació constant, imprevisible, que pot tenir en suspens a la població mundial, agressiu, intolerant e inflexible, prepotent i arrogant, misogin que cosifica la dona com a objecte, racista i xenòfob, un DT amb una necessitat dominant de significat personal que causa un desequilibri mental amb la resta de necessitats , no es diferencià molt des d'un punt de vista de la dinàmica psicològica que hi ha darrera dels extremistes yihadistes, del terrorista que necessita sentir-se important, ser un heroi, morir per la causa i esdevenir un màrtir, que es parli d'ell, que sigui recordat, no passar desapercebut.

Un extremista que ha trobat una narrativa ideològica nacionalista amb la qual s'identifiquen molts norteamericans, que veu a una Norte América humiliada, que ha perdut força i pes internacional, que no es l'América dorada de la postguerra, de la societat industrial on regnava l'ordre, havia treball i  sense delinqüència, un extremista que com els yihadistes han trobat a les xarxes socials el recolzament suficient per estar en un lloc de poder que li permet fer allò que pensa i que la resta del mon obeeixi.

Cerca

Hemeroteca

amnistia

Contacte

ANDRÉS CUARTERO BARBANOJ
PSICOLOGIA CLÍNICA
Carrer d'Anselm Clavé, 28
08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona

icon telf+34 936 528 332

icon mailandres@andrescuartero.cat