Tractaments

  • Les teràpies de trauma se sustenten en els principis de la psicologia aplicada , la psicologia cognitiu-conductual, teràpies sensorio-motrius i Teràpies d'exposició narrativa en trauma. Amb tècniques pròpies de la intervenció en crisi, tant a nivell individual i familiar com en grups grans.  
  • L'assistència psicològica immediata té un marcat caràcter preventiu. És el que coneixem com intervenció psicològica avançada, orientada a mitigar la càrrega emocional intensa dels primers moments post-incident, (estrès agut) i d'afrontament del dol agut  
  • Els tractaments s'adapten a les necessitats individuals i col.lectives de la població afectada. 
  • Els diferents programes de tractament i les tècniques que s'utilitzen en la terapia breu de crisis segueixen els principis de la ICISF (International Critical Incident Stress Foundation), programes avalats per la comissió d'emergències d'UNICEF.

Contacte

ANDRÉS CUARTERO BARBANOJ
PSICOLOGIA CLÍNICA
Carrer d'Anselm Clavé, 28
08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona

icon telf+34 936 528 332

icon mailandres@andrescuartero.cat