Presentació

Podem admetre que en la mesura que la nostra societat evoluciona, també evolucionen els riscos i es presenten de nous. Alguns d'aquests esdeveniments colpegen amb virulència l'estat d'equilibri de l'individu, la família, entorn laboral i entorns socials sencers, veient-se afectat el principal valor de l'existència: la vida.

Juntament amb les pèrdues de vides humanes es presenten pèrdues materials i canvis vitals que suposen una forta càrrega traumàtica per aquells que el pateixen directament i els seus familiars, companys de feina, etc.  sovint, també es veuen afectades persones de l'entorn proper.

La resposta immediata davant d'una emergència o desastre té l'objectiu de vetllar per la seguretat de les persones, salvar vides és la prioritat i en segon terme restablir l'equilibri que s'ha vist alterat per l'incident crític en les persones o comunitats afectades. Els equips de primera resposta - bombers, cossos de seguretat i equip sanitaris - tenen aquesta missió.

Paral.lelament o de manera simultània s'activen plans d'intervenció psicosocial per a cobrir necessitats pràctiques, mèdiques, socials i psicològiques en la població afectada.

Contacte

ANDRÉS CUARTERO BARBANOJ
PSICOLOGIA CLÍNICA
Carrer d'Anselm Clavé, 28
08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona

icon telf+34 936 528 332

icon mailandres@andrescuartero.cat