Assistència Psicològica en emergències

S'ha demostrat en diferents estudis amb víctimes de catàstrofes, accidents amb múltiples víctimes, així com en incidents crítics aïllats que suposen un perill o risc per a la vida, que l'ajuda immediata i pròxima té un marcat caràcter profilàctic en el desenvolupament de futurs trastorns psicològics , així com de facilitació del procés de dol. 

L'assistència contempla:

  • Les intervencions immediates que es corresponen amb la fase aguda o de crisi: Intervenció psicològica avançada, a nivell individual i de grup, en el lloc de l'incident o de major proximitat on es troben els afectats i / o supervivents.
  • Les tasques de rehabilitació psicològica post-crisi: Intervenció en estrès agut (trauma) i trastorn per estrès post-traumàtic.
  • Intervenció en processos de dol traumàtic.
  • Prevenció: Consultoria i assessorament. Aspectes psicoeducatius en crisi, emergències i desastres
  • Consultoria i assessorament en la gestió d'ajuda psicosocial en gabinets de crisi i emergències, programes de rehabilitació, etc.

 

Entre els nostres clients es troben

 

§  SEM  Sistema d'emergències Mèdiques de Catalunya. ( Generalitat de Catalunya). Asistència                     Psicològica a les emergències de SEM

§  ALTIMA SERVEIS FUNERARIS INTEGRALS (ALTIMA-SFI).  Assistència immediata en procesos de dol per a usuaris ( familiars) d'Altima.

§  MELON DISTRICT .  Empresa que gestiona residencies estudiantils.

§  AGENCIA CATALANA DE LA JOVENTUT  Assistència psicològica en incidents crítics i dol, a la Xarxa d'albergs i progrmes d'estiu Xanascat

§  FGC -FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAServei d'atenció a accidentats

§AJUNTAMENTS (S. Joan Despí, Sant Vicens dels Horts, Esplugues,...)Serveis d'atenció psicològica en violència de gènere

. SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES VÍCTIMES DE TRÀNSIT ( SCT) Generalitat de Catalunya

. DEPARTAMENT DE JUSTICIA . Servei de suport psicològic a treballadors del  Departament ( Servei de Prevenció de Riscos laborals)

. DEPARTAMENT DE FAMILIA I AFERS SOCIALS. Servei de suport psicològic a treballadors dels Departament . 

.CONSULTORIA  TUV SUD Process Safety

 

Contacte

ANDRÉS CUARTERO BARBANOJ
PSICOLOGIA CLÍNICA
Carrer d'Anselm Clavé, 28
08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona

icon telf+34 936 528 332

icon mailandres@andrescuartero.cat