Assistència Psicològica en emergències

S'ha demostrat en diferents estudis amb víctimes de catàstrofes, accidents amb múltiples víctimes, així com en incidents crítics aïllats que suposen un perill o risc per a la vida, que l'ajuda immediata i pròxima té un marcat caràcter profilàctic en el desenvolupament de futurs trastorns psicològics , així com de la salut en general.

L'assistència contempla:

  • Les intervencions immediates que es corresponen amb la fase aguda o de crisi: Primers auxilis psicològics, a nivell individual i de grup, en el lloc de l'incident o de major proximitat on es troben els afectats i / o supervivents.
  • Les tasques de rehabilitació psicosocial post-crisi: Intervenció en estrès agut (trauma) i trastorn per estrès post-traumàtic.
  • Intervenció en processos de dol en emergències.
  • Prevenció: Consultoria i assessorament. Aspectes psicoeducatius en crisi, emergències i desastres
  • Consultoria i assessorament en la gestió d'ajuda psicosocial en gabinets de crisi i emergències, programes de rehabilitació, etc.

Contacte

ANDRÉS CUARTERO BARBANOJ
PSICOLOGIA CLÍNICA
Carrer d'Anselm Clavé, 28
08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona

icon telf+34 936 528 332

icon mailandres@andrescuartero.cat